Nghề vệ sinh công nghiệp

Nơi thảo luận về nghề vệ sinh môi trường, làm sạch cảnh quan đường phố, nơi công cộng. Nghề làm sạch trong các công ty chuyên cung cấp dịch vụ làm làm sạch.
D
Trả lời
0
Đọc
80K
dvcongnghiep
D
Trả lời
0
Đọc
80K
dvcongnghiep
D
Trả lời
0
Đọc
80K
dvcongnghiep
D
Trả lời
0
Đọc
80K
dvcongnghiep
D
Trả lời
0
Đọc
19K
dvcongnghiep
K
Trả lời
3
Đọc
19K
SHMILYKIM
S
Trả lời
0
Đọc
18K
SHMILYKIM
D
Trả lời
0
Đọc
18K
dvcongnghiep
D
Trả lời
0
Đọc
18K
dvcongnghiep
D
Trả lời
0
Đọc
1K
dvcongnghiep
D
Trả lời
0
Đọc
1K
dvcongnghiep
H
Trả lời
0
Đọc
1K
hoagio
H
Trả lời
0
Đọc
1K
hoagio
H
Trả lời
0
Đọc
1K
hoagio
M
Trả lời
3
Đọc
1K
tranminhthuy.hh
H
Trả lời
1
Đọc
531
tranminhthuy.hh
H
Trả lời
0
Đọc
1K
hoagio
K
Trả lời
1
Đọc
378
congtyanhung
K
Trả lời
0
Đọc
306
kikiconyeu
C
Trả lời
0
Đọc
469
Cleanhouse
H
Trả lời
0
Đọc
310
hoanganh11

Góc Truyền Thông

Top